Zbierka so zadaniami a správnymi odpoveďami (pdf)

Adventný Náboj je individuálna aktivitka, ktorá bude prebiehať na stránke online Náboja. Do systému sa prihlásite svojim Trojsten účtom. Systém bude otvorený do konca roka 2021, čiže po zverejnení poslednej z úloh budete mať ešte týždeň času na to, aby ste úlohy doriešili a riešenia odovzdali. Za správne riešenia úloh budete dostávať body a môžete sa pozrieť aj na priebežné výsledky, no napriek tomu neberte Adventný Náboj prioritne ako súťaž. Má ísť skôr o spríjemnenie týchto neľahkých časov a chvíľkové odreagovanie sa pri (snáď) pekných matematických úlohách. Všetky úlohy sú riešiteľné bez kalkulačky, výpočtovej techniky a iných bežne nepovolených pomôcok, preto odporúčame, ak si chcete Náboj užiť, nepoužívajte ich (avšak keďže nejde o súťaž, zakazovať vám to nebudeme).

Môžem riešiť Adventný Náboj aj ja?

Odpoveď znie určite áno - bez ohľadu na to, či si riešiteľ, vedúci, učiteľ, rodič, všeobecný nadšenec pre matematiku alebo ktokoľvek iný. Treba však mať Trojsten účet, preto, ak ho nemáš, vytvor si ho.

Pravidlá

 • Šiesteho decembra o 8:00 bude v systéme zverejnených prvých $6$ úloh (tie, ktoré vám doniesol MiLukáš)
 • Vašou prioritou by každý deň mala byť úloha s rovnakým poradovým číslom, koľkého decembra je. Totiž, ak úlohu $n$ vyriešite do 8:00 dňa $(n+1)$. decembra, dostanete za ňu $3$ body. Keď ju vyriešite neskôr, dostanete za ňu už iba $1$ bod. Zároveň to znamená že úlohy $1$ až $5$ budú bez ohľadu na to, kedy ich vyriešite, za $1$ bod. Berte ich teda ako úlohy na rozohriatie, ktoré môžete vyriešiť kedykoľvek vo voľnej chvíli. Ak svoje body nevidíte vo výsledkovej listine, neľakajte sa! Obnovuje sa totiž len každých 30 minút.
 • Podobne ako v normálnom Náboji, naraz môžete mať na ruke najviac $6$ úloh, a keď vyriešite úlohu, odomkne sa vám prístup k ďalšej. Avšak, podobne ako sa otvárajú políčka v adventnom kalendári, budú úlohy pribúdať postupne: úloha č. $n$ pre $n>6$ pribudne $n$. decembra o 8:00 ráno. Čiže na to, aby ste dostali ďalšiu úlohu, musí už byť zverejnená a súčasne na ňu musíte mať miesto na ruke.
 • Prvé dva nesprávne pokusy odovzdania sú bez penalizácie. Po každom ďalšom nesprávnom pokuse vám systém odovzdávanie danej úlohy na hodinu zablokuje. Riešenia preto odovzdávajte s rozmyslom!

Odovzdávanie riešení

 • Pokiaľ nie je v zadaní explicitne napísaný formát, v akom treba odovzdať riešenie, môžete použiť nasledovné formy zápisu:
  • celé/desatinné číslo - ako oddeľovač celej a desatinnej časti môžete použiť desatinnú bodku aj desatinnú čiarku, validné formy odpovedí sú teda napríklad 17, 3.14, -1,41
  • vedecká notácia - číslo tvaru $a\cdot10^b$, napríklad $-0.0042=-4.2\cdot10^{-3}$ môžete zadať aj ako -4.2e-3
  • zlomok - nemusí byť v základnom tvare, napr. -3/6, 2.3/7,14
 • Pri číselných formátoch platí, že výsledok sa uzná, pokiaľ sa od toho správneho nelíši o viac ako $10^{-15}$. Preto, ak je výsledkom úlohy periodické desatinné číslo, dôrazne odporúčam zadať ho radšej ako zlomok. Ak by vám to malo robiť veľký problém, vyčíslite 16 jeho desatinných miest. Iracionálne výsledky by sa vyskytnúť nemali.
 • Ak je v zadaní explicitne napísaný formát, v akom riešenie zadať, snažte sa ho čo najlepšie dodržať. Systém by síce mal uznať aj trochu odlišné formáty (pokiaľ je výsledok správny), ale zaručiť to nevieme.

Kontakt

V prípade otázok k zadaniam, formátu Náboja alebo ak si myslíte, že máte správny výsledok a systém vám ho nechce uznať - MiLukáš (lukas.gaborik@trojsten.sk)

V prípade technických problémov (systém vám zle počíta body, nevidíte úlohu, ktorú by ste mali vidieť, vidíte úlohu, ktorú by ste vidieť nemali, ...) - Adam Zahradník (adam.zahradnik@trojsten.sk)

Nemusíte nám však nutne písať mail, môžete sa s nami pokojne spojiť aj inak.

Už mi teda nezostáva nič iné, len vám popriať veľa zábavy pri riešení. Váš MiLukáš

Archív

Adventný kalendár 2020 by M&M

Čas poslednej úpravy: 26. november 2022 8:47