Meno R. Škola
Lukáš Baláž 2 GBánov
Tánička Bielaková 1 GAMČA
Ondrej Tomášik 1 GJGT
Barbora Barančíková 1 ŠpMNDaG
Gabriela Šavelová 1 GAMČA
Alex Chudíc 1 ŠpMNDaG
Jana Černíková 2 GJH
Martin Starovič 1 ŠpMNDaG
Erik Řehulka 1 ŠpMNDaG
Adam Struharňanský 2 GVOZA
Matej Priesol 1 ŠpMNDaG
Daniel Magula 3 GPiaNT
Adam Barla 1 GJGT
Michal Masrna 1 GPošKE
Jasmína Portašiková 2 GVarZA
Emil Lelák 2 GJAR
Branislav Pastula 1 GPošKE
Matej Tarča 1 GPošKE
Michal Lelák 2 GJAR
Anežka Pajunková 1 Iná škola
Andrej Pečimúth 3 GNZám
Matej Hanus 1 Iná škola
Matej Urban 9zš GAMČA
Miroslav Macko 1 Leaf
Andrej Genčur 1 Iná škola
Tomáš Ganz 1 ŠpMNDaG
Lukáš Gáborik 9zš FMFI UK
Patrik Rusnák 1 GALEJE
Vedúci
Adam Kňaze FIIT STU
Slavomír Hanzely KAUST
Dominik Csiba Iná škola
Ján Gašper Konzerv.
Daniel Kopf FMFI UK
Veronika Csiba FMFI UK
Martin Vodička MPI
Marek Murin FMFI UK
Miroslav Psota FMFI UK