Situácia na Slovensku je podľa výskumov Asociácie pre ochranu pred matematikou ako nebezpečnou drogou každým rokom horšia. Podľa výpovedí učiteľov čoraz viac študentov zámerne vynecháva hodiny dejepisu, anglického jazyka, umenia a kultúry a iných dôležitých spoločenskovedných predmetov a chodia poza školu tajne počítať matematiku! Keďže táto nebezpečná droga je už dlhší čas protizákonná, rozhodla sa Asociácia nastražiť pascu na odhalenie tých najväčších závislákov ‒ zriadila takzvaný Korešpondenčný Matematický Seminár (KMS), falošnú matematickú súťaž. Do súťaže sa zapojilo kritické množstvo študentov a to z celého Slovenska. Tí „najlepší“, teda v skutočnosti najťažšie prípady, boli povolaní zúčastniť sa intenzívneho odvykacieho tábora v Bumbálke, ktoré sa má konať v dňoch 10. ‒ 17. júna 2017. Tábor je riadený profesionálnymi humanitnovednými učiteľmi a pozvaných bolo aj zopár starších študentov, bývalých matematických delikventov, ktorým sa ale túto nepríjemnú závislosť (ba až psychickú poruchu) podarilo úspešne prekonať. Veríme, že tento projekt pomôže v boji proti detskej závislosti na matematike a držíme našim učiteľom palce.

Takto znel titulný článok v národných novinách pár dní pred konaním spomínanej udalosti. 40 najlepších riešiteľov Korešpondenčného matematického seminára bolo neúprosne odvlečených do Bumbálky, kde z nich mala byť vytlčená ich závislosť na matematike. Pripravený bol pre nich špičkový program ‒ v ranných hodinách mali absolvovať štúdium cudzích jazykov a humanitných predmetov ako aj rôzne športové aktivity, pri ktorých aspoň na chvíľu zabudnú na matematiku. V poobedných hodinách pre nich boli prichystané špičkové zážitkové hry, na ktoré nebolo treba žiadne matematické ani logické znalosti, aby si deti uvedomili, že aj bez matematiky sa dá zabávať a žiť. Okrem toho im boli zriadené žiacke knižky, do ktorých mal byť zaznamenávaný ich odvykací pokrok. Každý, kto sa previnil voči režimu, teda bol prichytený pri počítaní matematiky, bol kruto potrestaný nejakým fyzickým trestom. Účastníci napríklad za porušenie pravidiel dostali 10 klikov. Ak si ich však počítali, dostali ďalších 10 klikov, pretože počítanie je predsa matematika a tá je zakázaná. Riaditeľ tábora veril, že takýmto spôsobom z detí efektívne matematiku vytlčie. Situácia sa však riaditeľovi vymkla spod kontroly a to pomerne skoro. Po predstavení humanitných prednášok vždy riaditeľ odišiel vybavovať dôležité telefonáty. Vtedy starší študenti ukázali svoju pravú (silno matematickú) tvár a nahuckali žiakov na matematické prednášky. Takisto aj odvykacie hry boli v riaditeľovej neprítomnosti vymenené za hry, pri ktorých bolo treba využívať logické a matematické schopnosti. Okrem toho starší študenti tajne dávali svojim mladším nasledovníkom „matroš“ ‒ príklady, ktoré si žiaci schovávali do svojich žiackych knižiek. Žiaľ, v riaditeľovej prítomnosti museli starší študenti hrať formu a tak sa za nájdenie príkladov v žiakej knižke oficiálne udeľovali tresty.
Napriek občasným úľavám a požívaniu matroša bol tento odvykací tábor pre deti teror a tak si čoskoro riaditeľa znenávideli. Rozhodli sa o ňom zistiť niečo viac. Vypátrali, že riaditeľ je v skutočnosti Devil Voršiper. Ako študent vynikal v matematike, no jedného dňa mu jeho učiteľ, čarodejník Š dal z matematiky dvojku. To ho natoľko ranilo a urazilo, že si

matematiku znenávidel. Postupne získal moc, zdiskreditoval čarodejníka Š a svoje ťaženie proti matematike dotiahol až do jej zákazu v celej krajine. Po zistení týchto informácií sa žiaci (s tajnou podporou starších študentov) rozhodli Devil Voršipera zničiť. Ten sa to však nejakou nešťastnou náhodou dozvedel a rozhodol sa zavrieť študentov do basy, ktorá sa nachádzala v dedine jeho bydliska. Šikovným študentom sa ale podarilo z basy ujsť (aj keď to vôbec nebolo ľahké). Našli Vošiperove slabiny, zaútočili na jeho palác a nakoniec sa im úspešne podarilo Voršipera oslabiť a vyhnať z krajiny. Matematika bola opätovne zlegalizovaná a žiaci sa zapísali do histórie ako hrdinovia. Matematický ošiaľ bol taký veľký, že sa starší študenti rozhodli najväčším „závislákom“ ‒ teraz už najväčšm hrdinom zavďačiť. Nasledovalo honosné vyhodnotenie súťaže, ktorá bola pôvodne zamýšľaná ako pasca. Po vyhodnotení sa konala bujará oslava víťazsva.

Fotky

https://goo.gl/photos/q2FgA6SmuwqRjyoz9


Zoznam účastníkov