Meno R. Škola
Dávid Mišiak 1 GJH
Pavol Kollár 1 GAMČA
Marián Poturnay 1 FMFI UK
Michal Klein 9zš GŠMich
Štefánia Glevitzká 1 FMFI UK
Matej Moško 1 GAMČA
Michal Molnár 1 Iná škola
Tobiáš Winczer 1 ŠpMNDaG
Mária Ďuračková 1 GJH
Monika Machalová 1 LF MUNI
Pavol Kebis 1 GJH
Katarína Marčeková 4 FMFI UK
Lucia Ondovčíková 1 GModra
Nina Benková 1 GPiešť
Michal Findra 1 Iná škola
Michal Hečko 1 Iná škola
Bohdan Jóža 1 GJH
Katarína Studeničová 2 GDKubí
Dávid Pieš 1 Iná škola
Jonáš Dujava 1 SPlPO
Richard Oravkin 1 GBajkBA
Kristina Galikova 1 ŠpMNDaG
Lenka Kopfová 1 Iná škola
Sandra Holčíková 1 Iná škola
Michal Mráz 1 GJH
Dávid Lacko 1 Iná škola
Viola Feketeová 1 Iná škola
Vedúci
Adam Kňaze FIIT STU
Anna Tunová FMFI UK
Dominik Hollý FMFI UK
Katarína Benešová FMFI UK
Andrej Kozák FMFI UK
Ľudmila Šimková FMFI UK
Michal Kopf FMFI UK
Miroslav Psota FMFI UK