Meno R. Škola
Matej Repa 9zš GAMČA
Adam Garafa 1 GPošKE
Samuel Longauer 1 GJH
Tomáš Zatroch 1 ŠpMNDaG
Barbora Javorová 2 GAMČA
Mária Mičeková 2 GJH
Tereza Vranová 9zš GAMČA
Erik Tóth 9zš GJH
Lucia Kvasničková 9zš GHroBA
Timea Gertler 9zš GJH
Jozef Mičáň 1 GAMČA
Ľudmila Kováčová 9zš GCM
Michaela Rosinská 2 Iná škola
Branislav Bubán 1 GAMČA
Maximilián Pándy 1 GPošKE
Matej Kliment 1 Leaf
Matej Novosad 1 ŠpMNDaG
Maximilián Maliar 1 GVOZA
Nela Ďanovská 1 ŠpMNDaG
Barbora Novosadová 1 PiaGTN
Viera Glevitzká 9zš GPriev
Adam Benjamin Plšek 9zš GPriev
Martin Tokár 1 GJGT
Balázs Szalai 1 SGDS
Marek Zumrík 1 GLetMT
Marek Sádovský 1 SPŠSE
Adam Agner 1 GJH
Samuel Stanek 1 GAMČA
Martin Kaláb 2 ŠpMNDaG
Alexandra Barančíková 9zš ŠpMNDaG
Sara Gašparová 9zš GAMČA
Martin Štěpánek 9zš GJH
Matúš Hladký 1 FMFI UK
Martin Belluš 9zš GAMČA
Jakub Skaloš 1 FMFI UK
Ivan Kushpel 1 GAMČA
Vedúci
Ákos Záhorský Iná škola
Anna Tunová FMFI UK
Kristína Bratková EGJAK
Miroslav Psota FMFI UK
Tomáš Sásik FMFI UK
Slavomír Hanzely KAUST
Diana Škrhová FMFI UK
Veronika Ganzová GMerTT