Meno R. Škola
Branislav Bubán 1 GAMČA
Adam Garafa 1 GPošKE
Maximilián Maliar 1 GVOZA
Marek Zumrík 1 GLetMT
Balázs Szalai 1 SGDS
Martin Tokár 1 GJGT
Marek Sádovský 1 SPŠSE
Mária Mičeková 2 GJH
Maximilián Pándy 1 GPošKE
Matej Kliment 1 Leaf
Viera Glevitzká 9zš GPriev
Martin Kaláb 1 ŠpMNDaG
Adam Agner 1 GJH
Tomáš Zatroch 1 ŠpMNDaG
Adam Benjamin Plšek 9zš GPriev
Barbora Javorová 2 GAMČA
Tereza Vranová 9zš GAMČA
Samuel Longauer 1 GJH
Nela Ďanovská 1 ŠpMNDaG
Martin Belluš 9zš GAMČA
Sara Gašparová 9zš GAMČA
Ľudmila Kováčová 9zš GCM
Timea Gertler 9zš GJH
Matej Repa 9zš GAMČA
Alexandra Barančíková 9zš ŠpMNDaG
Martin Štěpánek 9zš GJH
Jakub Skaloš 1 ŠpMNDaG
Barbora Novosadová 1 PiaGTN
Matej Novosad 1 ŠpMNDaG
Matúš Hladký 1 ŠpMNDaG
Ivan Kushpel 1 GAMČA
Erik Tóth 9zš GJH
Jozef Mičáň 1 GAMČA
Michaela Rosinská 2 Iná škola
Samuel Stanek 1 GAMČA
Lucia Kvasničková 9zš GHroBA
Vedúci
Veronika Ganzová GMerTT
Diana Škrhová FMFI UK
Tomáš Sásik FMFI UK
Slavomír Hanzely KAUST
Miroslav Psota FMFI UK
Kristína Bratková EGJAK
Anna Tunová FMFI UK
Ákos Záhorský Iná škola