Materiály

Prednášky

Diskrétny kalkul (Jožo)
Dôkazové metódy v teórii grafov (Jožo)
Geometrické zobrazenia (Jožo)
Štvorčekové siete (Jožo)
Ťažké nerovnosti (Zajo)

Workshopy a poobedné prednášky

Geogebra (Veronika)

Ďalšie

Modelová matematická olympiáda 1. týždeň Geogebra (Veronika)

Čas poslednej úpravy: 23. júl 2018 13:46