Program

Harmonogram (spoločný s LŠ fyziky)
Booklet (spoločný s LŠ fyziky): Booklet (spoločný s LŠ fyziky): Attachment with ID #506 is deleted.
Abstrakty prednášok a poobedňajšieho programu: Abstrakty prednášok a poobedňajšieho programu: Attachment with ID #505 is deleted.
Rozpis prednášok: Program.pdf
Dlhodobý Náboj

Materiály

Chaos (Kubo)
Dirichletov princíp (Kika): dirichlet.pdf
Hallova veta (Jožo): hallova_veta.pdf
Kombinatorická teória hier (Jožo): hry.pdf
Kombinatorika (Kika): kombinatorika.pdf
Kongruencie (Liu): Kongruencie.pdf
LaTeX workshop (Kubo)
Mocnosť bodu ku kružnici 1 (Liu): mocnost1.pdf
Mocnosť bodu ku kružnici 2 (Liu): mocnost2.pdf
Počítanie zvyškov (Jožo): zvysky.pdf
Poláry (Mišo): prednáška bola spravovaná podľa článku v angličtine
Pravdepodobnosť (Kika): pravdepodobnosť.pdf
Testovanie hypotéz (Kubo)
Počítanie uhlov (Liu) ulohy uhly.pdf
Úvod do dôkazov (Jožo): dokazy-ulohy.pdf

Čas poslednej úpravy: 17. január 2018 18:13