Online semináre ponúkame vybraným riešiteľom kategórie alfa. Semináre bývajú tradičnou súčasťou našich sústredení. Ide o sériu niekoľkých nadväzujúcich prednášok na jednu tému v menšej skupinke ľudí. Je to skvelá príležitosť zájsť do hĺbky v nejakej téme a naučiť sa zaujímavé veci. Taktiež je to cesta, ako sa stretnúť s ďalšími riešiteľmi KMS, ktorých poznáš maximálne z výsledkovej listiny a tiež s nejakým vedúcim, ktorého možno poznáš len z komentárov.

Nižšie nájdeš ponuku 7 seminárov. Spomedzi nich si môžeš vybrať jeden, ktorý absolvuješ. Účasť na seminári je obmedzená na max. 10 ľudí. Je možné dohodnúť sa s vedúcim na výnimkách. Preto sme pri pozývaní prihliadali na výsledky dosiahnuté v kategórii alfa. Stav prihlasovania budeme priebežne aktualizovať v tabuľke, ktorú si dostal(a) v maili s pozvánkou.

Pokiaľ sa pri seminári nepíše inak, na jeho absolvovanie netreba žiadne špeciálne znalosti. Aj v prípade, že o danej téme niečo vieš, môžeš sa seminári toho dozvedieť viac a ešte sa zdokonaliť.

Kedy? Semináre pozostávajú z jedného až troch stretnutí, ktoré budú prebiehať v intervale od 15. do 22. 12. Každý seminár má svoje časy. Môžeš rátať, že jedno stretnutie trvá 1h 15 min, ak nie je uvedené inak. Ak to časové možnosti vedúceho dovolia, po uplynutí tohto času môže byť priestor vrátiť sa k niektorým častiam alebo preriešiť si ďalšie úlohy. Nebude sa tam už však venovať veciam, ktoré by boli potrebné na ďalších stretnutiach.

Ako? Jednotlivé stretnutia budú prebiehať pomocou videohovorou. Informácie o pripojení Ti pošle Tvoj vedúci seminára mailom. Vysoko odporúčaný je mikrofón, aby si sa mohol/-la aktívne zapájať. Tiež je odporúčaná kamera, aby sme sa v rámci jednotlivých seminárov aj trochu spoznali, ale nie nie je to nutnosť. Stretnutia neplánujeme nahrávať, nakoľko nám pri seminároch záleží na komornej atmosfére a pohodlí zúčastnených.

Otázky? Pokiaľ máš otázky k jednotlivým seminárom (napr. čo sa tam preberie, či je pre teba vhodný) vhodný. Môžeš napísať konkrétnemu vedúcemu. Všetky maily sa končia @trojsten.sk pri jednotlivých seminároch je časť pred zavináčom. Ak máš otázku iného typu, tak napíš na jozef.rajnik zavináč trojsten bodka sk.

Ponuka seminárov

Konštrukčná geometria (straightedge & compass) (Števka Glevitzká)

Email: stefania.glevitzka
Termíny:

 • nedeľa 20. 12. 17:00
 • pondelok 21. 12. 17:00
 • utorok 22. 12. 17:00

Pozrieme sa, čo dokážeme narysovať s (nekonečne) dlhým pravítkom bez mierky a kružidlom, ktoré sa nám sklopí hneď ako ho zodvihneme.

Úvod do finančnej a poistnej matematiky (Janko Gašper)

Email: jan.gasper
Termíny

 • streda 16.12. 18:00
 • štvrtok 17.12.17:30

Banky aj poisťovne potrebujú matematikov. Ale čo tam tí matematici vlastne robia? Ukážeme si základné problémy s ktorými sa stretávajú matematici v celom finančnom sektore a to ako sa tieto problémy zvyknú riešiť. Ukážeme si ako sa vypočítava cena základných finančných produktov a vybraných produktov životného poistenia. A to všetko iba so znalosťami matematiky základnej školy!

Nerovnosti (Jozef Fülöp)

Email: jozef.fulop
Termíny:

 • streda 16.12. 16:00
 • štvrtok 17.12. 16:00
 • piatok 18.12. 16:00

Ukážeme si zopár techník, ktorými by mal byť vyzbrojený každý, kto chce zdolať nejakú tú nerovnosť. Okrem toho sa pozrieme aj na niektoré pokročilejšie triky.

Štvorčekové siete (Jozef Rajník)

Email: jozef.rajnik
Termíny:

 • sobota 19. 12. o 18:00
 • pondelok 21. 12. o 10:00
 • utorok 22. 12. o 10:00

Budeme sa venovať úlohám, ktoré sa odohrávajú na štvorčekovej sieti, ako napríklad v terajšej časti KMS úlohy 2.2. Koráb Mornár Strieľal a 3.5. Kultový Miestny Šach. Okrem toho sa pozrieme, ako sa dajú štvorčekové siete dláždiť, čo s prefarbovaním políčok a rôznymi ťahmi, čo vieme opakovať. Popri riešení úloh sa pozrieme aj na časté chyby a na to, čo je a čo nie je poriadny dôkaz. Seminár vám nielen poskytne slušný rozhľad pri práci so štvorčekovou sieťou, ale metódy, ktoré sa naučíme isto uplatníte aj pri iných kombinatorickýh úlohách, kde treba hľadať najväčší / najmenší možný počet niečoho, kde treba študovať predpísané kroky a mnohé ďalšie.

Matematikcá indukcia (Lucka Krajčoviechová)

Email: lucka.krajcoviechova
Termíny:

 • piatok 18.12. 16:00
 • sobota 19.12. 16:00
 • pondelok 21.12. 10:00

Ukážeme si dôkazovú metódu, ktorá nám pomôže v úlohách, kde treba niečo dokázať pre všetky prirodzené čísla. Určite sa Vám to zíde pri riešení úloh v olympiáde a KMS.

Štvorsteny (Matej "Mimi" Hanus)

Email: matej.hanus

Termíny:

 • streda 16.12.2020 o 18:00 GMT+1
 • štvrtok 17.12.2020 o 18:00 GMT+1
 • piatok 18.12.2020 o 18:00 GMT+1

Budeme objavovať trojrozmerné náprotivky trojuholníkov, štvorsteny, a hľadať v nich naše obľúbené trojuholníčie vnútornosti – šťavnaté ťažiská či pikantné ortocentrá – aj zákutia v rovine nevídané. Na seminári si budeme najmä predstavovať veci, s ktorými ste sa pravdepodobne mnohí nestretli, a skúmať súvislosti medzi situáciami v rovine a v priestore. Nebude to počítací seminár, kde by sme prerátali množstvo príkladov olympiádneho formátu.

Teória čísel (Tomáš Janeta)

Email: tomas.janeta
Termíny:

 • utorok 15.12 16:00
 • streda 16.12 16:00
 • štvrtok 17.12 16:00

Ukážeme si, ako sa dá pracovať so zvyškami po delení, ako sa dajú efektívne rátať a ako ich možno využiť pri riešení úloh. Dopracujeme sa k malej Fermatovej a Eulerej vete. Ak sa podarí, ukážeme si aj dôkazy, inverzný prvok a kongruencie.

Čas poslednej úpravy: 13. december 2020 21:12