Zadanie

New Yorčania volia, ktoré prirodzené číslo sa stane ich starostom. Čísla však nemajú svojich voliteľov, ale deliteľov. Nech \(d_1,\, d_2,\, \dots,\, d_k\) spĺňajúce \(1=d_1< d_2 < \dots < d_k=N\) sú všetky kladné delitele prirodzeného čísla \(N\ge 2\). Prirodzené číslo \(N\) postúpi do druhého kola volieb práve vtedy, keď pre neho platí \[(d_1,d_2)+(d_2,d_3)+\dots+(d_{k-1},d_k)=N-2.\] Nájdite všetky prirodzené čísla \(N\), ktoré postúpia do druhého kola volieb. Nezabudnite zdôvodniť, že ste naozaj našli všetky čísla.

Poznámka. \((a,b)\) označuje najväčšieho spoločného deliteľa čísel \(a,\,b\).

Úloha mala len jedno riešenie, a to \(N=3\), ktoré našli všetci riešitelia. Na to aby sme dokázali, že iné riešenia neexistujú, bol kľúčový poznatok horný odhad pre \(S(N)=(d_1,d_2)+\dots+(d_{k-1},d_{k})\leq N-1\). To sa dá sa vidieť, lebo ak pre rôzne \(a,\, b\) platí, že \((a,b)=D\), tak \(D \mid a\) a \(D \mid b\), a potom aj \(D \mid (a-b)\). Pre rôzne \(a,\, b\) môžeme preto napísať: \((a,b)\leq|a-b|\) a \(S(n)\) môžeme odhadnúť ako \[(d_1,d_2)+(d_2,d_3)+\dots+(d_{k-1},d_{k})\leq(d_2-d_1)+(d_3-d_2)+\dots+(d_{k}-d_{k-1})=d_{k}-d_1=N-1.\] Keďže my potrebujeme \(N-2\), to znamená, že všetky dvojice najväčších spoločných deliteľov sa musia rovnať ich rozdielu (\((d_{a},d_{a+1})=d_{a+1}-d_{a}\)) okrem jednej, ktorá musí byť o jedna menej, teda existuje jediné také \(i\), že \(D=(d_{i},d_{i+1})=d_{i+1}-d_{i}-1\). Potom \(D \mid d_{i+1}\), \(D \mid d_{i}\) a \(D \mid d_{i+1}-d_{i}-1\) takže \(D \mid -1\) čiže \(D=1\). Takže z \(D=d_{i+1}-d_{i}-1\) vieme, že \(d_{i+1}-d_i=2\). Teraz vidíme, že oba delitele sú nepárne (ak by boli oba párne tak by \(2 \mid D\) a následne \(2 \mid 1\)). Číslo \(N\) si môžeme zapísať ako \(N=d_{i}\cdot d_{i+1}\cdot R\), pre vhodné prirodzené \(R\).

Teraz sa pozrieme na dva prípady. Ak by \(R=1\), tak buď \(d_i=1\) a v tom prípade ľahko zistíme, že \(d_{i+1}=3\), a teda \(N=3\), alebo \(d_{i}>1\). Teraz bude mať \(N\) deliteľov: \(1,\, d_2,\, \dots,\, d_i,\, d_{i+1},\, \dots,\, N\). Tu problém nastane v dvojici \((1,d_2)\). Vieme, že \(d_2\) je nepárne, lebo \(N=d_{i} d_{i+1}\) je nepárne. Tu máme problém, lebo \((1,d_2)=1\), ale \(d_2-1\geq2\) (kvôli parite \(d_2\)) a to je spor z predpokladom, že \((d_i,d_{i+1})\) je jediná dvojica, čo sa nerovná vlastnému rozdielu (\(d_{i+1}-d_i\)). Druhý prípad je, ak \(R>1\). Pozrieme sa na čísla \(Rd_i\) a \(R d_{i+1}\). Tieto dva delitele \(N\) pôjdu určite za sebou. Ľahko si overíme, že ak by pre nejaké prirodzené \(P\) platilo \(P \mid N\) a \(Rd_i<P<Rd_{i+1}\), tak \(N/P\) by padlo medzi \(d_i\) a \(d_{i+1}\), čo sa nemôže stať. Zjavne je \((Rd_i,Rd_{i+1})=R\). Využitím \(d_{i+1}-d_i=2\) odvodíme \(Rd_{i+1}-Rd_i=2R\). Tieto dve čísla by sa mali rovnať, ale \(R\neq2R\), takže máme spor. Teda jediné číslo, čo postúpi do ďalšieho kola je \(N=3\).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.