Zadanie

Devil Voršiper nemá rád osi. Preto ani jeho kúzelný magický symbol žiadne osi neobsahuje. Jeho symbol tvorí trojuholník $ABC$, v~ktorom $D$ je stred strany $BC$. Bod $E$ leží na strane $AC$ tak, že platí $2|AE|=|CE|$. Naviac platí, že $|\angle CBE|=|\angle ADB|$. Určte veľkosť uhla $ABC$.

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.