Zadanie

Š nie je uznávaným čarodejníkom Krajiny osí ôs len tak pre nič za nič. Je majstrom v čarovaní osí. Jeho najsilnejšie kúzlo pozostáva z trojuholníka $ABC$. Os uhla $CAB$ pretína stranu $BC$ v bode $L$ a os uhla $CBA$ pretína stranu $AC$ v bode $K$. Os úsečky (teda os osi) $BK$ pretína priamku $AL$ v bode $M$. Bod $N$ leží na priamke $BK$ tak, že priamky $LN$ a $MK$ sú rovnobežné. Dokážte, že $|LN| = |NA|$.

HTML vzorák nie je k dispozícii.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.