Zadanie

Označme \(D(n)\) súčin deliteľov čísla \(n\). Pre každé kladné celé číslo \(n\) vieme definovať postupnosť \(a_1(n),\, a_2(n), a_3(n),\, \dots\) nasledovne: \(a_1(n)=n\) a \(a_k(n)=D(a_{k-1}(n))\) pre všetky \(k\geq 2\). Dokážte, že pre každú podmnožinu \(S\subseteq \{1,2,\dots, 2018\}\) vieme nájsť také kladné celé číslo \(n\), aby platilo, že pre každé \(1\leq k\leq 2018\) je \(a_k(n)\) druhou mocninou celého čísla práve vtedy, keď \(k\in S\).

Našou úlohou je dokázať, že pre každú podmnožinu \(\{ 1, 2, \dots, 2018 \}\) existuje číslo \(n\) také, že \(a_k(n)\) je štvorec len pre \(k\) z vybranej podmnožniny. Inak povedané, že existuje \(2^{2018}\) čísel (pre každú podmnožinu jedno) \(n_1,\, n_2,\, \dots,\, n_{2^{2018}}\) takých, že pozície, na ktorých sú štvorce v postupnostiach \(a_1(n_i),\, a_2(n_i),\, \dots,\, a_{2018}(n_i)\) sú pre rôzne \(i\) rôzne. Chceme nájsť také \(n_i\)-ká.

Pozrime sa ešte raz na množinu \(\{ 1, 2, \dots, 2018 \}\). Je číslo \(2018\) niečím špeciálne? Pravdepodobne nie. Úloha zo zadania by asi mohla byť zadaná pre hocijakú množinu \(\{1, 2, \dots, m \}\). Na dokázanie úlohy pre \(m=2018\) si môžeme skúsiť pomôcť dokázaním úlohy pre menšie hodnoty (pre ne by to mohlo ísť tiež dokázať). Inak povedané, môžeme skúsiť použiť matematickú indukciu1. Ako použiť indukciu zatiaľ netušíme, potrebujeme si najprv niečo o súčinoch deliteľov zistiť.

Majme číslo \(n\). Poďme zrátať súčin jeho deliteľov. Keď si vypíšeme deliteľov \(n\), tak si môžeme všimnúť, že súčin najmenšieho a najväčšieho deliteľa je \(n\), druhého najmenšieho a druhého najväčšieho deliteľa je \(n\), tretieho najmenšieho a tretieho najväčšieho deliteľa je \(n \dots\) To platí aj všeobecne, ku každému deliteľovi \(d\) existuje aj deliteľ \(\frac{n}{d}\) (teda okrem prípadu, že \(n=x^2\), vtedy by deliteľ \(x\) mal tvoriť pár sám so sebou). Vynásobením párov dohromady dostávame \[D(n)=n^{\text{(počet deliteľov n)}/2}\] (rozmyslite si, že to platí aj keď je \(n\) štvorec).

Teda pre dané \(n\) sa bude postupnosť \(a_1(n),\, a_2(n),\, \dots,\, a_{2018}(n)\) skladať z nejakých mocnín čísla \(n\). Aby sme našli čo najjednoduchšie \(n\)-ká, tak by sme ich mohli hľadať ako mocniny prvočísla. Akého prvočísla nám môže byť jedno (počty deliteľov to neovplyvní), preto si zoberme za prvočíslo \(2\), dostaneme čísla v tvare \(2^t\). Číslo \(2^t\) má deliteľov \(1,\, 2,\, 4,\, \dots,\, 2^t\), ich súčin je \(2^{t(t+1)/2}\), platí \(a_2(2^t)=D(2^t)=2^{t(t+1)/2}\).

To, či je \(2^s\) štvorec závisí od parity \(s\) (\(2^{2s'}\) je štvorec, ale \(2^{2s'+1}\) nie). Pozrime sa na postupnosť \(a_i(2^t)\):

  • \(a_2=D(2^t)\) je štvorec práve vtedy, keď je číslo \(t(t+1)/2\) párne. Kedy to nastáva, závisí od zvyšku \(t\) po delení \(4\).
  • Kedy je \(a_3=2^{a_2(2^t)(a_2(2^t+1))/2}\) štvorec, závisí od zvyšku \(a_2(2^t)\) po delení \(4\).
  • Kedy je \(a_4=2^{a_3(2^t)(a_3(2^t+1))/2}\) štvorec, závisí od zvyšku \(a_3(2^t)\) po delení \(4\).

Toto pozorovanie možno zovšeobecniť, ale to nám samo o sebe nepomáha hľadať \(n\)-ká. Napovedá nám to však, že by mohlo mať zmysel uvažovať zvyšky \(t\) po delení \(2^s\). Možno si uvedomiť, že ak \(t\) a \(t'\) rovnaký dávajú rovnaký zvyšok po delení \(2^s\), tak exponenty členov \(a_2(2^t)=D(2^t)\) a \(a_2(2^{t'})=D(2^{t'})\) dávajú rovnaký zvyšok po delení \(2^{s-1}\), exponenty členov \(a_3(2^t)=D(D(2^t))\) a \(a_3(2^{t'})=D(D(2^{t'}))\) dávajú rovnaký zvyšok po delení \(2^{s-2}...\) Teda \(a_i(2^t)\) aj \(a_i(2^{t'})\) (pre \(i\) od 1 do \(s\)) sú štvorce buď obe súčasne, alebo ani jedno.

Toto tvrdenie by sme mohli použiť spolu s matematickou indukciu. Preto by sa nám hodilo tipnúť si vyhovujúce \(n_i\)-ká pre množinu \(\{2^1,2^2,2^3,\dots, 2^{2^m}\}\). Ak je \(m=1\), tak sú pozície štvorcov v postupnostiach \(a_i(n)\) pre \(n=1,2\) rôzne. Ak je \(m=2\), tak sú pozície štvorcov v postupnostiach \(a_i(n)\) pre \(n=2^1,\,2^2,\,2^3,\,2^4\) rôzne. Pre \(m=3\) sú vhodné \(n\): \(2^1,\,2^2,\,2^3,\,2^4,\,2^5,\,2^6,\,2^7,\,2^8\). Pre nejaké \(m\) by mohli byť vyhovujúce \(n_i\): \(2^1,\, 2^2,\, \dots,\, 2^{2^{m}}\). Poďme to dokázať.

Budeme postupne dokazovať, že pozície štvorcov v postupnostiach \(a_1(n),\, a_2(n), \,\dots,\, a_m(n)\) pre \(n\) z množiny \(\{2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^{2^m} \}\) sú rôzne. Prvý krok: pre \(m=1\) a množinu \(\{2^1, 2^{2^1}\}\). Postupnosti \(a_1(n),\, \dots,\, a_m(n)\) sú jednoprvkové, číslu \(2^1\) prislúcha postupnosť \(2\) (čo nie je štvorec), číslu \(2^2\) prislúcha postupnosť \(4\) (čo je štvorec).

Indukčný krok: ideme dokázať, že postupnosti pre \(n\) z množiny \(\{2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^{2^m} \}\) sú rôzne. Z indukčného predpokladu vieme, že pozície štvorcov v postupnostiach \(a_1(n), a_2(n), \dots, a_{m-1}(n)\) pre \(n\) z množiny \(\{2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^{2^{m-1}} \}\) sú rôzne. Indukčným krokom nám pribudli \(n\)-ká: \(2^{2^{m-1}+1},\, 2^{2^{m-1}+2},\, 2^{2^{m-1}+3},\, \dots,\, 2^{2^m}\). Keďže pribudnuté číslo \(2^{2^{m-1}+x}\) má rovnaký zvyšok exponentu po delení \(2^{m-1}\) ako exponent \(2^x\), pozície štvorcov na prvých \(m-1\) miestach majú postupnosti \(a_i(2^x)\) aj \(a_i(2^{2^{m-1}+x})\) rovnaké, preto sú postupnosti čísel \(2^{2^{m-1}+1},\, 2^{2^{m-1}+2},\, 2^{2^{m-1}+3},\, \dots,\, 2^{2^m}\) rôzne (líšia na prvých \(m-1\) pozíciach). Potrebujeme ešte ukázať, že novo pribudnutým číslam \(n\) prislúchajú iné postupnosti \(a_i(n)\) ako pôvodným číslam. T. j., ak sa pozície štvorcov dvoch čísel \(n_1\) a \(n_2\) zhodujú na prvých \(m-1\) pozíciach, tak sa budú líšiť na \(m\)-tej. Z toho, čo sme doteraz ukázali musí platiť, že \(n_1\) a \(n_2\) sú postupne \(2^t\) a \(2^{t+2^{m-1}}\) (pre \(t\) do \(2^{m-1}\)).

Dokázať dané tvrdenie je už jednoduché. Stačí sa pozrieť na exponenty \(a_i(2^t)\), ktoré vieme dostať ako \(\log_2 a_i(2^t)\). Napríklad možno ukázať: \[\log_2 a_i(2^t) \equiv \log_2 a_i(2^{t'})+2^{x-1} \pmod {2^x} \implies \log_2 a_{i+1}(2^t) \equiv \log_2 a_{i+1}(2^{t'})+2^{x-2} \pmod{2^{x-1}}.\] Viacnásobným aplikovaním dostaneme \[\log_2 a_1(2^t) \equiv \log_2 a_1(2^{t'})+2^{m-1} \pmod {2^m} \implies \log_2 a_m(2^t) \equiv \log_2 a_m(2^{t'})+1 \pmod 2,\] teda ozaj práve jedno z čísel \(a_m(2^t)\) a \(a_m(2^{t'}+1)\) je štvorec.


  1. Ak ste o matematickej indukcii ešte nepočuli, pozrite si to tu

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.