Zadanie

Jerry má malé nohy, preto si kúpila \(13\)-míľové lodičky, ktorými vie robiť kroky dlhé práve \(13\) míľ. Postavila sa do mrežového bodu nekonečnej štvorčekovej siete, v ktorej jeden štvorček má stranu dlhú \(1\) míľu. Kráča však iba po mrežových bodoch. Zistite, či sa takto vie dostať na ľubovoľný mrežový bod na štvorčekovej sieti. Ak áno, ukážte ako, ak nie, dokážte prečo.

Nech Jerry stojí v bode \([0,0]\). Jerry sa vie pohybovať hore, dolu, doprava a doľava. Napríklad sa Jerry vie dostať z bodu \([0,0]\) na body: \([0,13], [0,-13], [13,0], [-13,0].\) Môže sa Jerry pohybovať aj „šikmo“? Kráčať po mrežových bodoch znamená pohybovať sa po celých číslach. Ak sa Jerry pohne „šikmo“ o \(13\) míľ, vytvorí tak preponu pravouhlého trojuholníka so stranami \(5\) míľ a \(12\) míľ (je takýto trojuholník jediný?). Jerry sa takto vie dostať z bodu \([0,0]\) na body: \[[12,5],\ [5,12],\ [-5,12],\ [-12,5],\ [12,-5],\ [-5,-12],\ [5,-12],\ [12,-5].\] Keď sa Jerry podarí dostať sa na vedľajší bod ako stojí, tak sa potom vie dostať na ľubovoľný bod štvorčekovej siete. Poďme to ukázať. Jerry spraví postupnosť krokov: \([0,0] \rightarrow [12,5] \rightarrow [-1,5]\rightarrow [11,0]\rightarrow [6,12]\rightarrow [1,0]\) Riešení je niekoľko, ja som si vybrala jedno na \(5\) krokov (je to najkratší počet krokov?). Jerry sa podarilo dostať z bodu \([0,0]\) na vedľajší bod \([1,0]\). Štvorčeková sieť je symetrická, a teda obdobným spôsobom sa Jerry môže dostať aj na body: \([0,1], [-1,0], [0,-1]\) (aká by bola postupnosť krokov pre bod \([0,-1]\)?).

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.