Zadanie

Na konci dňa to už vyzeralo tak, že FKSáci sa nezhodnú. Adam sušičku vo FKS nechcel. Ale skúste sa hádať s Jarom, ktorý všetkých svojím mocným poradným hlasom presviedča, aby spravili nálet na T21 a sušičku im zobrali. Jaro pochopiteľne netušil, že sušička sa v tom čase nachádzala v KMSku. Nakoniec celé napätie vyvrcholilo až do bodu, kedy sa Adam rozhodol, že abdikuje z funkcie hlavného vedúceho. No, ale čo teraz? FKSáci možno získajú nazad sušičku, ale nie hlavného vedúceho. Môže sušička zastávať funkciu hlavného vedúceho ?

Nech \(\mathbb{N}\) označuje množinu kladných celých čísel. Nájdite všetky funkcie \(f:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}\) také, že \[n!+f(m)!\mid f(n)!+f(m!)\] platí pre všetky \(m,\,n\in\mathbb{N}\).


  1. Miestnosť KSPákov

Dá sa celkom ľahko všimnúť, že funkcia \(f(n)=n\) vyhovuje zadaniu a keď sa nám nepodarí nájsť nejaké ďalšie, tak začneme mať podozrenie, že je jediná. Ukážeme, že zadaniu vyhovuje jedine funkcia \(f(n)=n\). Tak ako pri funkcionálkach býva zvykom, oplatí sa dosadiť na začiatok nejaké malé čísla, začneme s \(n=1,\ m=1\), \[\begin{aligned} 1+f(1)! &\mid f(1)!+f(1),\\ 1+f(1)! &\mid f(1)!+f(1)-(1+f(1)!),\\ 1+f(1)! &\mid f(1)-1.\end{aligned}\] Keďže \(f(1)-1\) je nezáporné, je to buď \(0\), alebo \(f(1)-1 \geq 1+f(1)!\). Druhá možnosť nemôže nastať, lebo \(f(1)! \geq f(1)\). Preto platí prvá možnosť \(f(1)-1=0,\ \ f(1)=1\).

Dosaďme ďalej len \(m=1\), \[\begin{aligned} n!+1 \mid f(n)!+1.\end{aligned}\]

Z tejto deliteľnosti máme \(f(n)! \geq n!\). Keďže faktoriál je rastúca funkcia, tak z toho vyplýva \(f(n) \geq n\).

Pokúsme sa z \((1)\) dokázať, že \(f(n)=n\). Nepodarí sa nám to zatiaľ pre všetky \(n\), ale len pre \(n=p-1\), kde \(p\) je prvočíslo. Keby bolo \(f(n)>n\) (vieme už, že \(f(n) \geq n\)), tak v \((1)\) by \(f(n)!\) bolo deliteľné číslom \(n+1\), teda pravá strana by nebola deliteľná \(n+1\). V prípade \(n=p-1\), \[(p-1)!+1 \mid f(p-1)!+1\] to znamená, že pravá strana by nebola deliteľná \(p\). Teraz si spomenieme na Wilsonovu vetu, ktorá hovorí, že \((p-1)! \equiv -1 \pmod{p}\), kde \(p\) je prvočíslo, teda \(p \mid (p-1)!+1\). Keďže \(p\) delí ľavú stranu deliteľnosti, tak \(p\) musí deliť aj pravú stranu. To je však v spore s povedaným vyššie. Preto \(f(p-1)=p-1\) pre všetky prvočísla \(p\).

Vráťme sa k pôvodnej deliteľnosti, \[\begin{aligned} n!+f(m)! &\mid f(n)!+f(m!),\nonumber\\ n!+f(m)! &\mid f(n)!+f(m!)-(n!+f(m)!),\nonumber\\ n!+f(m)! &\mid (f(n)!-n!)+(f(m!)-f(m)!).\end{aligned}\]

Zafixujme si \(m\) a za \(n\) dosádzajme do \((2)\) ľubovoľné \(p-1\). Zátvorka \((f(p-1)!-(p-1)!)\) bude vždy \(0\) a zátvorka \((f(m!)-f(m)!)\) je konštantná, lebo \(m\) sa nemení. Pravá strana deliteľnosti je konštantná, teda má len určitú konečnú ohraničenú množinu deliteľov, okrem prípadu, že \(0\) má nekonečne veľa deliteľov. Avšak ľavá môže byť ľubovoľne veľká – člen \((p-1)!\) je ľubovoľne veľký, lebo prvočísel je nekonečne veľa. To môže nastať, len keď pravá strana je \(0\), čiže \((f(m!)-f(m)!)=0\). Pre všetky \(m\) platí \(f(m!)=f(m)!\).

Teraz si zafixujme \(n\) a za \(m\) dosádzajme do \((2)\) ľubovoľne veľké čísla. Zátvorka \((f(m!)-f(m)!)\) je \(0\), pravá strana deliteľnosti je konštanta \((f(n)!-n!)\), ale ľavá strana môže byť ľubovoľne veľká kvôli členu \(f(m)!\). Preto \((f(n)!-n!)=0\), čiže \(f(n)!=n!\). Keďže faktoriál je rastúci, tak keď sa rovnajú dva faktoriály, tak sa rovnajú aj argumenty \(f(n)=n\). Premennú \(n\) sme mohli zafixovať na ľubovoľnej hodnote, takže sme dokázali, že pre všetky \(n\) platí \(f(n)=n\), čo je jediná vyhovujúca hľadaná funkcia.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.