Zadanie

Nadišiel ďalší deň. Slnko svietilo nad Manhattanom 50 rokov. Dante vstúpil do svojej agentúry, sňal si z hlavy klobúk a aj so sakom ho zavesil na vešiak. Prešiel zo päť metrov a sadol si za svoj dubový stôl. Vyložil si naň nohy a z vrecka vytiahol niekoľko po sebe idúcich kladných celých čísel takých, že ich súčet bol \(1000\). Koľko ich mohlo byť najviac?

Na riešenie tejto úlohy použijeme známy vzorec pre súčet prvých \(i\) kladných celých čísel

\[\label{jeden} 1+2+3+\dots+(i-1)+i=\frac{i(i+1)}{2}.\]

Tento vzorec môžeme využiť, aby sme zistili súčet čísel od \(n\) po \(n+k-1\). Prečo práve \(k-1\)? Všimnime si, že čísel od \(n\) po \(n+k-1\) je práve \(k\). Stačí nám už teda nájsť iba najvyššiu možnú hodnotu \(k\), aby sme zistili odpoveď na otázku zo zadania.

Pomocou [jeden] vieme vypočítať súčet čísel od \(1\) po \(n+k-1\). Nás však zaujíma súčet od \(n\) po \(n+k-1\), a nie od \(1\). Nestačí nám teda použiť [jeden] iba raz. Budeme musieť od súčtu čísel od \(1\) po \(n+k-1\) odčítať súčet čísel od \(1\) po \(n-1\):

\[\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + (n - 2) + (n - 1) &= \frac{(n-1)n}{2}, \\ 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n + (n + 1) + \dots + (n+k-2) + (n+k-1) &= \frac{(n+k-1)(n+k)}{2}, \\ \frac{(n-1)n}{2} + n + (n + 1) + \dots + (n+k-2) + (n+k-1) &= \frac{(n+k-1)(n+k)}{2}, \\ n + (n + 1) + \dots + (n+k-2) + (n+k-1) &= \frac{(n+k-1)(n+k)}{2} - \frac{(n-1)n}{2}, \\ \frac{(n+k-1)(n+k)}{2}-\frac{(n-1)n}{2}&=1000, \\ n^2+2nk+k^2-n-k-\left(n^2-n\right)&=2000, \\ 2nk+k^2-k&=2000, \\ k\left(2n+k-1\right)&=2000.\end{aligned}\]

Môžeme si všimnúť, že hľadáme dve kladné celé čísla, ktorých súčin je \(2000\). Aby toto tieto čísla spĺňali, musia byť obe deliteľmi \(2000\). Ďalej môžeme pozorovať, že \(k < 2n + k - 1\). Delitele čísla \(2000\) teda môžeme priradiť k týmto dvom činiteľom nasledovne:

\(\mathbf{k}\) 1 2 4 5 8 10 16 20 25 40
\(\mathbf{2n+k-1}\) 2000 1000 500 400 250 200 125 100 80 50

Keďže chceme nájsť čo najväčšie možné \(k\), skúsime za \(k\) dosádzať postupne najvyššie možné hodnoty. Ak \(k=40\), potom \(2n+k-1=50\), čo by znamenalo, že \(n=\frac{11}{2}\). My však vieme, že \(n\) musí byť celé číslo, teda \(k\neq40\). Ďalšia možnosť je \(k=25\). Potom \(2n+k-1=80\), z čoho \(n=28\). Tieto hodnoty vyhovujú všetkým podmienkam zo zadania, našli sme teda riešenie.

Dante mohol mať najviac \(25\) po sebe idúcich kladných celých čísel: \[28+29+30+\dots+50+51+52=1000.\]

Pozn.: Na vzorec sa dalo prísť aj nasledovne. Vypíšeme si súčet čísel od \(n\) po \(n-k+1\). Všimnime si, že sa v ňom \(n\) nachádza práve \(k\) krát a zvyšné členy tvoria súčet čísel od \(1\) po \(k-1\):

\[\begin{aligned} n+(n+1)+(n+2)+\dots+(n+k-2)+(n+k-1)&=1000, \\ kn+1+2+\dots+(k-2)+(k-1)&=1000, \\ kn+\frac{(k-1)k}{2}&=1000, \\ 2nk+k^2-k&=2000 \\ k\left(2n+k-1\right)&=2000.\end{aligned}\]

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.