Zadanie

Deti našli kalkulačku. Na začiatku naťukajú do kalkulačky číslo \(1\). V každom kroku si náhodne vyberú jedno z čísel \(3\), \(5\), \(8\), \(9\) (každé s rovnakou pravdepodobnosťou) a vynásobia ním číslo v kalkulačke. Tento krok potom opakujú, kým sa nedostanú k číslu, ktoré po delení \(13\) dáva zvyšok \(10\) alebo \(12\). Tarzanko sa stavil, že tento proces skončí na zvyšku \(10\), Janka si zas vybrala zvyšok \(12\). S akou pravdepodobnosťou vyhrá Tarzanko stávku1?


 1. Kalkulačka nemá obmedzený počet cifier, teda dokáže zobraziť ľubovoľne veľké číslo.↩︎

Najprv urobíme niekoľko zaujímavých pozorovaní.

 • Nezaujíma nás konkrétne číslo na kalkulačke, iba jeho zvyšok po delení \(13\).

 • Nezaujímajú nás čísla, ktoré boli na kalkulačke v minulosti.1.

Nech \(p_{i}, 1 \leq i \leq 12\) je pravdepodobnosť, že ak sa práve teraz na kalkulačke nachádza číslo so zvyškom \(i\), Tarzanko niekedy v budúcnosti vyhrá. Našou úlohou je nájsť hodnotu \(p_{1}.\)

Zrejme \[p_{12} = 0,\quad p_{10} = 1.\] Nasledujúcim spôsobom vieme vyjadriť pravdepodobnosť \(p_i\) pomocou pravdepodobností čísel, ktoré sa na kalkulačka môžu objaviť v ďalšom kroku. Keď na kalkulačke je číslo \(i\), v nasledujúcom ťahu sa na kalkulačke môžu objaviť čísla \((3i, 5i, 8i, 9i)\), každé s pravdepodobnosťou jedna štvrtina. To, že Tarzanko vyhrá, sa môže stať jedným z nasledujúcich štyroch spôsobov: (ďalšie číslo na kalkulačke bude \(3i\) a Tarzanko vyhrá, ďalšie číslo na kalkulačke bude \(5i\) a Tarzanko vyhrá, …). Celková pravdepodobnosť \(p_i\) výhry Tarzanka je súčet pravdepodobností týchto štyroch udalostí. Ich pravdepodobnosti sú \[\left(\frac{1}{4}p_{3i},\ \frac{1}{4}p_{5i},\ \frac{1}{4}p_{8i},\ \frac{1}{4}p_{9i}\right).\]

Napríklad dostaneme

\[p_{1} = \frac{1}{4}(p_{3} + p_{5} + p_{8} + p_{9}).\]

Podobne \[p_{2} = \frac{1}{4}(p_{6} + p_{10} + p_{3} + p_{5})\] a analogicky vieme napísať rovnicu pre každé \(i, 1 \leq i \leq 12.\)

Tým dostávame sústavu \(10\) rovníc o \(10\) neznámych, ktorú stačí vyriešiť.

Následne zistíme \(p_{1} = \frac{21}{46} \approx 0.457\).

Bonus

Ešte si ukážeme ako šikovným spôsobom bolo možné znížiť počet neznámych. Hru zo zadania si možno predstaviť ako dvojrozmernú tabuľku na obrázku.

image

 • na začiatku hry sa nachádzame v ľavom hornom rohu

 • násobenie číslom \(3\) znamená krok smerom hore

 • násobenie číslom \(5\) znamená krok smerom vpravo

 • násobenie číslom \(8\) znamená krok smerom vľavo

 • násobenie číslom \(9\) znamená krok smerom dole

 • ak by sme mali urobiť krok mimo tabuľky, objavíme sa na opačnom konci tabuľky (ak sa nachádzame na čísle \(1\) a pôjdeme dohora, objavíme sa na čísle \(3\))

 • ak sa dostaneme na políčko s číslom \(10\) vyhral Tarzanko, ak na políčko s číslom \(12\) vyhrala Janka

Ďalej budeme políčka označovať iba číslami.

Pozorovania:

 • Rozhodujúce pozície \(10, 12\) sú symetricky uložené vzhľadom na každú z pozícií označených číslami \(9,\ 6,\ 4,\ 7\). To znamená \(p_{9} = p_{6} = p_{4} = p_{7} = \frac{1}{2}.\)

 • Pozícia rozhodujúcich políčok je voči \(1, 3\) zrkadlovo otočená (\(10\) má rovnakú pozíciu voči \(3\) ako \(12\) voči \(1\) a naopak). To znamená \(p_{1} = 1 - p_{3}\).

 • Podobné pozorovanie možno urobiť aj s dvojicami \((5, 2),\ (8, 11),\) teda \(p_{5} = 1 - p_{2},\ p_{8} = 1 - p_{11}\).

Týmto spôsobom je možné znížiť počet neznámych na \(3\) a stačí vyriešiť sústavu troch rovníc.


 1. Procesy s touto vlastnosťou sa nazývajú Markovove, viac sem: https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.