Zadanie

Po objavení papiera so sústavou sa Maťko snažil v jamách na záhrade nájsť aj poklad, ale neúspešne. Povedal si, že aspoň skúsi šťastie v lotérii Kôš Môjho Šťastia.

Lotéria Kôš Môjho Šťastia funguje tak, že je v koši desať loptičiek, pričom každá z nich má rovnomerne napísané čísla od 1 do 10 vrátane. Šarmantná asistentka poriadne zamieša košom, ktorý následne položí na zem. Loptičky sa usadia do jamiek a na každej padne nejaké číslo (každé s rovnakou pravdepodobnosťou). Počas posledného kola lotérie KMŠ sa ale stalo, že na prvú loptičku padol prach a nebolo na ňu vidno. Šarmantná asistentka ale povedala, že číslo na prvej loptičke bolo (ostro) menšie ako práve šesť zo zvyšných deviatich loptičiek. Iba z tejto informácie (teda za predpokladu, že neviete, čo padlo na zvyšných loptičkách), aké číslo má najväčšiu pravdepodobnosť, že padlo na prvej loptičke?

Lucy[email protected] Simi[email protected]

Keď sa zamyslíme nad úlohou, po tom, čo sa vyplašíme zo slova pravdepodobnosť a množstva možností, ktoré nám prebehnú pred očami, nám isto napadne, že budeme potrebovať porovnať pravdepodobnosti pre všetky možné čísla, ktoré nám môžu padnúť na prvej loptičke. Aby sme sa neupočítali k smrti, budeme hľadať všeobecný vzorec, do ktorého len dané čísla nakoniec dosadíme.

Označme si teda číslo, ktoré nám padne na prvej loptičke \(k\). Zo zadania vieme, že všetky čísla \(k \in \{1,10\}\) padajú s rovnakou pravdepodobnosťou.

Teda pravdepodobnosť, že nám na prvej loptičke padlo \(k\) je \(\frac{1}{10}\). Potom pravdepodobnosť, že na loptičke padne číslo väčšie ako \(k\) je \(\frac{10-k}{10}\) a pravdepodobnosť, že na loptičke padlo číslo menšie alebo rovné \(k\) je \(\frac{k}{10}\). (Keďže pravdepodobnosť počítam ako počet vhodných možností deleno počet všetkých možností.)

Taktiež potrebujeme počítať s tým, že loptičky môžu byť rôzne usporiadané a nechceme eliminovať možnosti, ktoré majú iba rôzne poradie. Teda počet rôznych usporiadaní je \(9 \choose 6\), pretože mám deväť miest, na ktoré chcem umiestniť šesť loptičiek s číslom väčším ako \(k\). Na zvyšné tri miesta budú umiestnené loptičky s číslom menším alebo rovným \(k\). (Pozn.: \({9 \choose 6} = {9 \choose 3}\)).

Tieto pravdepodobnosti sú nezávislé, a teda ich môžem násobiť. Čiže pravdepodobnosť, že prvé číslo je \(k\) a dostanem šesť čísel väčších ako \(k\), a tri čísla menšie alebo rovné \(k\), je \[\frac{1}{10} \cdot {9 \choose 6} \cdot \left(\frac{10-k}{10}\right)^6 \cdot \left(\frac{k}{10}\right)^3\]

Keďže \(k\) môže mať desať rôznych hodnôt, asi najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ktorá z nich má najväčšiu pravdepodobnosť, je vypočítať každú zvlášť. S použitím tohto vzorca teda zistíme, že najväčšiu pravdepodobnosť má hodnota \(k=3\), a to približne \(0,0267\). 1


  1. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o kombinatorike, pravdepodobnosti a o tom, ako s nimi počítať, skúste sa pozrieť napríklad na

    https://prase.cz/library/PravdepodobnostAStatistikaPS/PravdepodobnostAStatistikaPS.pdf

    https://prase.cz/library/PocitaniVKombinatoriceAPravdepodobnostiSS/PocitaniVKombinatoriceAPravdepodobnostiSS.pdf

    https://prase.cz/library/library.php?categ=3&supcats=↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.