Zadanie

Ako sa Krtko prechádza po záhrade, zbadá skupinku pávov a hneď ho pochytí hravá nálada. Na lavičke nájde misku s chlebom, ktorý využije na ich lov.

To prebieha tak, Krtko šmarí po pávovi chlieb, na ktorý sa páv chytí alebo nie. S pravdepodobnosťou \(\frac{1}{5}\) sa Krtkovi podarí šmariť chlieb majestátnym šmarom, pri ktorom sa páv chytí s pravdepodobnosťou \(\frac{3}{4}\). V opačnom prípade hodí Krtko chlieb malomocným šmarom, kedy sa páv chytí s pravdepodobnosťou \(\frac{1}{10}\). Krtko sa opakovane snaží šmariť chlebom, kým páva nechytí. Aká je pravdepodobnosť, že Krtko chytí páva majestátnym šmarom?

Krtko hádže pávovi chlieb, až kým sa naň páv nechytí. Môžeme preto predpokladať, že existuje šmar, na ktorý sa páv chytí. O všetkých predchádzajúcich šmaroch vieme potom povedať, že na tie sa páv nechytil, lebo by Krtko prestal hádzať už skôr a nezáleží nám na tom, aké boli tieto šmary, lebo nám nijak neovplyvnia ten nasledujúci. Zaujímať nás bude teda až posledný šmar, v ktorom Krtko páva chytí. Vieme, že Krtko páva chytil buď majestátnym alebo malomocným šmarom. Celková pravdepodobnosť chytenia páva majestátnym šmarom je \(\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{20}\). Celková pravdepodobnosť, že Krtko páva chytí malomocným šmarom, je \(\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{25}\).

Tieto dve udalosti sú disjunktné (určite nastala iba jedna z nich) a nás zaujíma, aká je pravdepodobnosť, že sa stala jedna konkrétna z nich. Môžeme teda použiť známy vzťah pre výpočet pravdepodobnosti, pričom v čitateli bude pravdepodobnosť tej udalosti, ktorá nás zaujíma a v menovateli bude súčet pravdepodobností všetkých udalostí, ktoré v tomto ťahu mohli nastať. Označme \(P_M\) pravdepodobnosť, že Krtko v poslednom šmare páva chytil majestátnym šmarom a \(P_m\) pravdepodobnosť, že ho chytil malomocným šmarom. Potom dostávame, že hľadaná pravdepodobnosť je \[\begin{align} \frac{P_M}{P_M + P_m}=\frac{\frac{3}{20}}{\frac{3}{20} + \frac{2}{25}} = \frac{15}{23}. \end{align}\]

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.