Zadanie

Rád by som sa stretával s rôznymi matematickými úkazmi. Preto sa chcem zúčastniť matematického sústredenia. Zúčastniť sa však môžem len celej časti.

Nech \(a,b,c\) sú nezáporné reálne čísla. Ukážte, že \[a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor\right\rfloor=a+b+c-\left\lfloor b+c \right\rfloor-\left\lfloor a +b+c-\left\lfloor b+c \right\rfloor \right\rfloor.\]

Poznámka. Označenie \(\lfloor x\rfloor\), slovne aj (dolná) celá časť čísla \(x\), označuje najväčšie celé číslo neprevyšujúce \(x\).

Našou úlohou je dokázať rovnosť. Preto budeme postupovať tak, že sa pokúsime prepísať ľavú stranu rovnosti tak, aby sme sa dostali ku tvaru pravej. Naľavo máme výraz \[a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor\right\rfloor.\] Ako už bolo vysvetlené v zadaní, dolná celá časť čísla \(x\) je najväčšie celé číslo neprevyšujúce \(x\). Platí teda \[\left\lfloor x \right\rfloor\leq x< \left\lfloor x\right\rfloor +1.\] Pozrime sa bližšie na výraz \(\left\lfloor x+k \right\rfloor\), kde \(k\) je celé číslo. Keďže dolná celá časť celého čísla sa rovná hodnote čísla samotného, môžeme výraz prepísať nasledovne \[\left\lfloor x +k \right\rfloor=\left\lfloor x \right\rfloor +k.\tag{1}\] Každá hodnota dolnej celej časti je celé číslo, teda aj \(\left\lfloor a+b \right\rfloor\in\mathbb{Z}\). Na základe rovnosti \((1)\) môžeme upraviť náš výraz nasledovne \[a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor\right\rfloor=a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor-(\left\lfloor a+b+c\right\rfloor-\left\lfloor a+b \right\rfloor),\] a tak dostávame tvar \[a+b+c-\left\lfloor a+b \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c\right\rfloor+\left\lfloor a+b \right\rfloor=a+b+c-\left\lfloor a+b+c\right\rfloor.\] Pričítaním nuly hodnotu výrazu nezmeníme, preto keď ku danému výrazu pripočítame \(0=\left\lfloor b+c \right\rfloor-\left\lfloor b+c \right\rfloor\), dostaneme ekvivalentný výraz tvaru \[a+b+c+\left\lfloor b+c \right\rfloor-\left\lfloor b+c \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c\right\rfloor,\] ktorý vďaka rovnosti \((1)\) môžeme prepísať ako \[a+b+c-\left\lfloor b+c \right\rfloor-\left\lfloor a+b+c-\left\lfloor b+c \right\rfloor\right\rfloor.\] To je však pravá strana rovnosti zo zadania. Keďže všetky úpravy boli ekvivalentné a matematicky korektné, výraz na ľavej strane rovnosti je totožný s tým napravo.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.