Počet bodov:
Popis:  9b

Ako každé Vianoce, aj tie minuloročné sa Kevin stratil v New Yorku. Bol tam úplne sám. Ostali mu len dve prirodzené čísla \(n\), \(m\). Dokážte, že ak je \(2^n+3^m\) deliteľné piatimi, tak je aj \(2^m+3^n\) deliteľné piatimi.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.