Počet bodov:
Popis:  9b

Okraj podstavca Sochy slobody má tvar kružnice \(k\). Na nej sú umiestnené v dvoch rôznych bodoch \(A,\, B\) reflektory, ktoré ju osvetľujú. Robotníci majú na obvod podstavca umiestniť ešte tretí reflektor, ale nevedia sa dohodnúť kam. Pre dané body \(A\), \(B\) na kružnici \(k\) nájdite bod \(C\) ležiaci na kružnici \(k\) tak, aby

  • a) obsah trojuholníka \(ABC\) bol čo najväčší,
  • b) obvod trojuholníka \(ABC\) bol čo najväčší.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.