Počet bodov:
Popis:  9b

Označme \(I\) stred kružnice vpísanej trojuholníku \(ABC\) a \(X,\, Y,\, Z\) postupne jej body dotyku so stranami \(BC,\, CA,\, AB\). Priamky \(BI\) a \(CI\) pretínajú priamku \(YZ\) v bodoch \(P\) a \(Q\). Dokážte, že ak bod \(X\) leží na osi úsečky \(PQ\), tak potom je trojuholník \(ABC\) rovnoramenný.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.