Počet bodov:
Popis:  9b

V New Yorku majú \(n\) žltých taxíkov. Kvôli lepšiemu prehľadu ich majú očíslované kladnými reálnymi číslami \(a_1,\, a_2,\, \ldots,\, a_n\) so súčtom \(s\). Dokážte, že \[\frac{a_1}{s - a_1} + \frac{a_2}{s - a_2} \dots + \frac{a_n}{s - a_n} \ge \frac{n}{n-1}.\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.