Počet bodov:
Popis:  9b

Mr. Miro (čítaj majro) uviazol v zápche. Aby si spríjemnil čakanie, zamyslel sa nad nasledujúcou geometrickou úlohou. V trojuholníku \(ABC\) \((|AC|>|AB|)\) sa vpísaná kružnica so stredom v bode \(I\) dotýka strany \(BC\) v bode \(D\). Nech \(M\) je stred strany \(BC\). Dokážte, že kolmice z bodov \(M,\,D\) postupne na priamky \(AI,\,MI\) a výška trojuholníka \(ABC\) na stranu \(BC\) sa pretínajú v jednom bode.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.