Počet bodov:
Popis:  9b

Alžbetka si doniesla na ihrisko kriedy. Bielou kriedou si nakreslila na ihrisko \(n\) bodov. Potom niektoré dvojice bodov spojila bielou čiarou tak, aby sa čiary nepretínali inde, ako v nakreslených \(n\) bodoch. Nakoniec zobrala tri farebné kriedy a rozhodla sa, že každý z \(n\) bodov, čo nakreslila na začiatku, vyfarbí jednou farbou. Vyfarbuje ich však tak, aby každé dva body, ktoré sú spojené čiarou, mali rôznu farbu. Avšak za žiadnu cenu sa Alžbetke nepodarilo takto zafarbiť všetky body. Nájdite najmenšie kladné celé číslo \(n\), pre ktoré sa to mohlo Alžbetke stať. Ako napríklad mohli vyzerať body a čiary, ktoré na začiatku nakreslila? Prečo sa jej to nemohlo stať pre menšie \(n\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.