Počet bodov:
Popis:  9b

Malý Janko sa vozí na kolotoči, ktorý má \(n\) sedadiel usporiadaných do kruhu. Vozí sa \(n\) jázd. Po každej jazde (okrem poslednej) si presadne v smere hodinových ručičiek o najviac \(n-1\) miest. Nájdite všetky kladné celé čísla \(n\), pre ktoré je možné, aby Janko v každej jazde sedel na inom mieste, pričom po každej jazde si presadne o iný počet miest. Nezabudnite zdôvodniť, prečo to pre ostatné \(n\) nie je možné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.