Počet bodov:
Popis:  9b

Terezka, Kristínkina staršia sestra, si tiež zobrala kriedy. Keďže je však staršia, namiesto nezmyselných čarbaníc si nakreslila trojuholník \(ABC\). Vpísala do neho kružnicu, ktorá sa dotýkala strán \(BC,\,AC,\,AB\) postupne v bodoch \(D,\,E,\,F\). Označila \(K,\,L,\,N,\,M\) postupne stredy úsečiek \(FB,\,BD,\,CD,\,EC\). Nakoniec priesečník priamok \(KL\) a \(MN\) pomenovala \(P\). Dokážte, že \(|BP|=|CP|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.