Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko sa hrá na schovávačku s monickými polynómami. Skúste si to aj vy! Nájdite všetky monické polynómy1 $P$ s celočíselnými koeficientami a nasledujúcou vlastnosťou: Existuje prirodzené číslo $N$ také, že $2(P(p)!) + 1$ je deliteľné $p$ pre každé prvočíslo $p > N$.


  1. Monický polynóm je polynóm s vedúcim koeficientom 1, teda v tvare $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.