Počet bodov:
Popis:  9b

V Krajine osí ôs si pre lepší prehľad ofarbili všetky celé čísla nabielo alebo načierno. Vieme, že ak vezmeme ľubovoľné dve biele čísla $a$, $b$, tak čísla $a+b$, $a-b$ majú rôzne farby. Navyše vieme, že číslo $1$ je biele. Zistite, ktorej farby je číslo $2017$.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.