Počet bodov:
Popis:  9b


Čeky má $11$ náramčekov, každý inej farby. Odkladá si ich do vreca, ktoré by sa roztrhlo, ak by v ňom bolo viac ako $11\, \textrm{kg}$. Ivka vie, že náramčeky majú v nejakom poradí hmotnosti $1,\,2,\,3,\,...,\,11\, \textrm{kg}$, ale nevie v akom. Čeky pozná hmotnosti všetkých náramčekov a chce dokázať Ivke, že ružový náramček váži $1\, \textrm{kg}$. V jednom kroku môže Čeky dať do vreca nejaké náramčeky a ukázať Ivke, že sa neroztrhlo. Koľko najmenej krokov potrebuje Čeky na to, aby Ivku presvedčila?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.