Počet bodov:
Popis:  9b

Slavo rád počíta deliteľov. Preto si zobral nepárne prvočíslo $p$. Potom pre každé celé číslo $k$ spĺňajúce $1 \le k \le p - 1$ spočítal počet deliteľov čísla $kp+ 1$, ktoré sú väčšie ako $k$ a menšie ako $p$, a výsledný počet si zapísal na papier. Určte súčet všetkých čísel, čo Slavo napísal na papier.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.