Počet bodov:
Popis:  9b

Mr. Miro sa nenaučil na test, tak sa musí spoľahnúť na svoje hekerské schopnosti. Okrem Mr. Mira sa testu účastní $n > 1$ študentov. Skúšajúci postupne zadáva otázky testu. Každú otázku najprv prečíta a dá na výber dve možnosti, z ktorých je práve jedna správna. Skôr, ako Mr. Miro napíše svoju odpoveď, je schopný pri každej otázke zistiť všetky odpovede ostatných študentov. Potom, čo všetci študenti (vrátane Mr. Mira) napíšu svoju odpoveď, skúšajúci ohlási správnu odpoveď a pokračuje ďalšou otázkou. Správna odpoveď je hodnotená $0$ bodmi a nesprávna $-2$ bodmi, avšak nesprávna odpoveď Mr. Mira je hodnotená len $-1$ bodom, lebo Mr. Miro hekol hodnotiaci systém. Taktiež si Mr. Miro pri hekovaní nastavil $2^{n-1}$ bodov, pričom ostatní študenti začínali s $0$ bodmi. Dokážte, že Mr. Miro môže zahlásiť: „Easy!“ a isto vie v teste skončiť najlepšie spomedzi všetkých študentov bez ohľadu na to, koľko otázok má test.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.