Počet bodov:
Popis:  9b

Mr. Mira pozvali do školy na besedu. Pre žiakov si chce pripraviť nasledovnú úlohu. Povie im, že si myslí monický polynóm1 stupňa 2017 s celočíselnými koeficientmi. Potom im povie $k$ celých čísel $n_1,\,n_2,\,\dots,\,n_k\text{,}$ hodnotu súčinu $P(n_1)P(n_2)\dots P(n_k)$ a „Easy!“ Úlohou žiakov je nájsť polynóm, ktorý vyhovuje týmto podmienkam. Mr. Miro navyše chce, aby existoval len jeden polynóm, ktorý vyhovuje spomenutým podmienkam. Nájdite najmenšie prirodzené číslo $k$, pre ktoré sa Mr. Mirovi môže podariť pripraviť takúto úlohu.


  1. Monický polynóm je polynóm s vedúcim koeficientom $1$, teda v tvare $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.