Počet bodov:
Popis:  9b

Jurkovi nechutilo soté, čo mal na obed, tak namiesto jedenia obdivoval svoju tácku. Tácka má tvar šesťuholníka \(ABCDEF\) a je položená na kruhovom obruse tak, že všetky vrcholy šesťuholníka \(ABCDEF\) ležia na jeho obvode. Jurko si začal po tácke a po stole kresliť a označil si priesečník priamok \(AC\) a \(FD\) ako \(P\) a priesečník priamok \(AE\) a \(BF\) ako \(Q\). Potom si všimol, že platí \(|BF|=|BD|\), \(|AC|=|CE|\), \(|PA|=|PF|\) a že priamka \(PQ\) je osou uhla \(APF\). Zistite pomer obsahov trojuholníkov \(ACE\) a \(BDF\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.