Počet bodov:
Popis:  9b

Kamilka už dojedla obed, ale musí ešte čakať, kým pani učiteľka donúti Jurka aspoň čosi zjesť. Našťastie si na jedálenskom obruse našla štvorčekovú mriežku rozmerov \(2 \times 13\). Zobrala si svojich \(13\) lístkov na obed s číslami \(1,\, 2,\, \dots,\, 13\) a uložila ich do spodného riadku mriežky v tom istom poradí, na každé políčko práve jeden lístok. Potom začala lístky presúvať. V jednom ťahu môže presunúť lístok do niektorého vedľajšieho prázdneho políčka (hore, vľavo, vpravo alebo dole). Koľko najmenej ťahov potrebuje Kamilka spraviť, aby sa všetky lístky nachádzali v spodnom riadku a v opačnom poradí (\(13,\, 12,\, \dots,\, 1\))?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.