Počet bodov:
Popis:  9b

Pred jedálňou je niekoľko vešiakov, ktoré sú očíslované za sebou idúcimi celými kladnými číslami (nemusia začínať jednotkou). Každý vešiak je buď červenej, alebo modrej farby, pričom z každej farby sa tam nachádza aspoň jeden vešiak. Števko čakajúc v rade na obed spočítal súčet najmenšieho spoločného násobku čísel modrých vešiakov a najmenšieho spoločného násobku čísel červených vešiakov. Je možné, že dostal mocninu čísla \(2\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.