Počet bodov:
Popis:  9b


Vedúca jedálne si kúpila nový Mac. Avšak v skutočnosti je \(MAC\) uhol veľkosti \(30^\circ\) v trojuholníku \(ABC\) s ťažnicou \(AM\). Výška na stranu $AC$ z bodu \(B\) pretína stranu \(AC\) v bode \(H\). Priamka cez bod \(M\), ktorá je kolmá na priamku \(AM\), pretína polpriamku \(HB\) v bode \(K\). Dokážte, že \(|AK|=|BC|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.