Počet bodov:
Popis:  9b

Vodka došiel do jedálne a zabudol tam zadania tohto kola KMS. Kuchárky zaujala najmä úloha 9. Úloha 8 však znie takto: Nájdite všetky funkcie \(f:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\) také, že \(n+f(m)\) delí \(f(n)+nf(m)\), pre všetky kladné celé čísla \(m\), \(n\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.