Počet bodov:
Popis:  9b

Tuto je spomínaná úloha, čo zaujala kuchárky. Vďaka nej totiž môžu zoptimalizovať osvetlenie v jedálni. Linoleum na podlahe jedálne tvorí štvorčekovú mriežku \(m \times n\) štvorčekov. V každom štvorčeku sa nachádza jeden stôl. Osvetlenie jedálne zabezpečujú lampy, ktoré sa nachádzajú v niektorých mrežových bodoch mriežky (vrátane tých na obvode, všetkých mrežových bodov je teda \((m+1)(n+1)\)). Každá lampa osvetľuje stoly na tých štvorčekoch, v ktorých rohoch sa nachádza. V závislosti od prirodzených čísel \(m\), \(n\) nájdite najmenší počet lámp potrebný na to, aby každý stôl bol osvetlený aspoň dvomi lampami.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.