Počet bodov:
Popis:  9b

Pán Kosák nemá rád párne čísla, preto kúpil svojim deťom pod stromček rastúcu postupnosť \[1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13,\ 15,\ 17,\ 19,\ 31,\ 33,\ \dots\,,\] ktorá obsahuje všetky kladné celé čísla zložené len z nepárnych cifier. Nájdite \(2018\). člen tejto postupnosti.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.