Počet bodov:
Popis:  9b

Niektoré deti dostávajú darčeky podľa toho, ako boli dobré. V rodine Racionálnych však dostáva ich synček Racko darčeky podľa počtu racionálnych čísel. Najprv dostane od rodičov tabuľku \(50 \times 50\). Potom Racko označí jej riadky číslami \(a_1,\,a_2,\dots\,,\,a_{50}\) a stĺpce číslami \(b_1,\,b_2,\dots\,,\,b_{50}\), pričom týchto 100 čísel je navzájom rôznych a práve 50 z týchto 100 čísel je racionálnych. Potom umiestni do políčka v \(i\)-tom riadku a \(j\)-tom stĺpci číslo \(a_i+b_j\). Racko dostane pod stromček darček za každé racionálne číslo v tabuľke. Zistite, koľko najviac darčekov môže Racko dostať pod stromček.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.