Počet bodov:
Popis:  9b

Nešikovná Miladka rozbila pri zdobení stromčeka vianočnú guľu. Na zemi tak skončilo veľa ostrých črepov. Medzi nimi sa nachádzal aj ostrouhlý trojuholník \(ABC\). Os uhla \(BAC\) pretínala stranu \(BC\) v bode \(D\). Nech \(k\) je kružnica opísaná trojuholníku \(ABD\) a priamka \(p\) je kolmica na priamku \(AD\) prechádzajúca bodom \(B\). Miladka si označila \(E\) priesečník kružnice \(k\) a priamky \(p\) rôzny od bodu \(B\) a ďalej stred kružnice opísanej trojuholníku \(ABC\) ako \(O\). Dokážte, že body \(A\), \(O\), \(E\) ležia na jednej priamke.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.