Počet bodov:
Popis:  9b

Santa Claus má kvôli lepšej prehľadnosti očíslované soby kladnými celými číslami. Sob číslo \(a\) môže cválať vedľa soba \(b\) práve vtedy, keď platí \[a^3+b^3=a^2+42ab+b^2.\] Nájdite všetky dvojice sobov \((a,b)\), ktoré môžu cválať vedľa seba.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.