Počet bodov:
Popis:  9b

Miro dostal pod stromček nasledujúcu funkcionálku, aby si tým skvalitnil svoj seminár. Nájdite všetky funkcie \(f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}\) také, že pre všetky reálne čísla \(x\), \(y\) platí \[f(x+yf(x))=f(xf(y))-x+f(y+f(x)).\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.