Počet bodov:
Popis:  9b

Čo vám napadne, keď sa pozriete na cirkusový stan? Predsa rovnoramenný trojuholník, napríklad takýto. V rovnoramennom trojuholníku \(ABC\) so základňou \(AB\) označíme \(D\) pätu výšky z bodu \(C\) na stranu \(AB\). Stred strany \(CD\) označíme \(M\). Priamka \(BM\) pretína stranu \(AC\) v bode \(E\). Dokážte, že \(2 \cdot |CE| = |AE|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.