Počet bodov:
Popis:  9b

Posádku čaká náročná plavba Bermudským trojuholníkom. Aby v ňom nezmizli, potrebuje kapitán Modrobrada o ňom niečo zistiť.

Nech \(ABC\) je rovnoramenný trojuholník so základňou \(AB\). Označme obraz bodu \(A\) v stredovej súmernosti podľa stredu úsečky \(BC\) ako \(D\). Stred úsečky \(AC\) označme \(M_1\) a stred úsečky \(CD\) označme \(M_2\). Vieme tiež, že \(|\sphericalangle ACB|=|\sphericalangle M_1BA|\). Zistite súčet \(|\sphericalangle M_1BM_2|+|\sphericalangle ACB|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.