Počet bodov:
Popis:  9b

Štvoruholník \(ABCD\) je vpísaný do kružnice \(k\) so stredom \(O\). Jeho uhlopriečky \(AC\) a \(BD\) sú na seba kolmé a pretínajú sa v bode \(P\). Bod \(O\) leží vnútri trojuholníka \(BPC\). Na úsečke \(BO\) je zvolený bod \(H\) tak, aby bol uhol \(BHP\) pravý. Kružnica opísaná trojuholníku \(PHD\) pretína úsečku \(PC\) po druhýkrát v bode \(Q\). Dokážte, že \(|AP|=|CQ|\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.