Počet bodov:
Popis:  9b

Jožo sa balil do Belgicka a ako obvykle, si chcel zbaliť jeho obľúbené prirodzené čísla. Tie však, ako obvykle, zapatrošil. Pomôžte Jožovi nájsť jeho obľúbené prirodzené čísla \(a\), \(b\) a \(c\) také, že sú všetky rôzne a žiadne z nich nie je druhou mocninou celého čísla, avšak čísla \(ab\), \(bc\) a \(ac\) sú všetko druhé mocniny celých čísel a súčet \(a+b+c\) je najmenší možný. Ktoré čísla Jožo hľadá?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.