Počet bodov:
Popis:  9b

Na letenke mal Jožo zaujímavý útvar, trojuholník. Pri svojom čakaní na lietadlo sa zamyslel, či ho možno rozrezať na štyri konvexné1 útvary: trojuholník, štvoruholník, päťuholník a šesťuholník. Zodpovedajte mu túto otázku.


  1. konvexný útvar je taký, ktorý má všetky vnútorné uhly menšie ako \(180^\circ\)

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.