Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko napísal na papier čísla \(1,\, 2,\dots{},\, n\), kde \(n \ge 2\). V jednom kroku si vyberie dve čísla napísané na papieri a nahradí ich novým číslom podľa nasledujúcich pravidiel:

  • Ak sú vybrané čísla obe párne, nahradí ich ich súčtom.

  • Ak je práve jedno z vybraných čísel nepárne, nahradí ich tým nepárnym číslom.

  • Ak sú obe vybrané čísla nepárne, nahradí ich nulou.

Tento krok Maťko opakuje dovtedy, dokým mu neostane na papieri len jedno číslo. V závislosti od celého čísla \(n \ge 2\) určte najmenšiu a najväčšiu možnú hodnotu čísla, ktoré Maťkovi ostane.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.